ورود به سيستم مديريت آموزش
نوع كاربري :
کد کاربري :
كلمه عبور :

اطلاعيه

نکات مهم در انتخاب واحد مقاطع کارداني و کارشناسي
1- گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت به ارزش 2 واحد براي تمامي مقاطع کارداني و کارشناسي الزامي ميباشد.
2- دانشجو در هر ترم فقط مجاز به اخذ يکي از دروس معارفي(معارف1، معارف2، اخلاق و تربيت اسلامي، متون اسلامي و انقلاب اسلامي) مي باشد.
3- حداقل تعداد واحدهاي اخذ شده، 12 واحد مي باشد.
4- حداکثر تعداد واحدهاي اخذ شده،20 واحد مي باشد.
5- حداکثر تعداد واحدهاي اخذ شده براي دانشجويان مشروط (معدل ترم گذشته کمتر از 12) 14 واحد مي باشد.
*رعايت پيش نيازي و هم نيازي مطابق چارت ارائه شده گروه الزامي مي باشد.*

مرکز آمار و انفورماتبک دانشگاه شمس